Neidonkellot 2018
Haapa, leppä, koivu, raita
160 x 70 x 70