Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

 

  1. Yleistä

Taiteilijaseura Koillinen ry on perustettu 1974 . Yhdistyksen kotipaikka on Kuusamo. Taiteilijaseura Koillisen tarkoituksena on edistää suomalaista kuvataidetta ja taiteen harrastusta Koillismaalla, Kuusamon, Taivalkosken, Posion, Pudasjärven ja Sallan kuntien alueella.

 

  1. Hallinto

Taiteilijaseuran toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, neljä jäsentä ja kaksi varajäsentä.

 

 

  1. Jäsenyydet

Taiteilijaseura on Suomen kuvataidejärjestöjen Liiton ( SKjL ) ja Kuusamo-opiston kannatusyhdistyksen jäsen.

 

 

  1. Talous

Taiteilijaseura hoitaa jäsenistön yhteydenpitoa ja etuja perimällä vuosittaisen jäsenmaksun ja kotisivujen ylläpitomaksun.

Näyttelytoiminta rahoitetaan apurahoilla ja osanottomaksuilla.

Vuoden 2019 vuosinäyttelyn mahdollinen näyttelymaksu määräytyy myöhemmin.

 

 

  1. Varsinainen toiminta

 

5.1 Näyttelytoiminta

 

Taiteilijaseuran yhteisnäyttelyt

Vuosinäyttely järjestetään Kaamosgalleriassa joulukuussa 2019. Näyttelyn teema ja markkinointi kehitetään poro-nimikkeelle ja tiedottamista suunnataan myös joulumatkailijoille.

 

 

Yksityis- ja muut näyttelyt

Taiteilijat järjestävät yksityisnäyttelyitä ja osallistuvat valtakunnallisiin näyttelyihin mahdollisuuksien mukaan.

 

 

    1. Koulutustapahtumat

 

Järjestetään yhteisöllinen taidetapahtuma omille jäsenille. Tutustutaan uusiin jäseniin, uusiin ideoihin ja suunnitellaan vuoden 2020 yhteisnäyttelyitä ulkopaikkakunnille/ - maille.

 

Järjestetään Suuri maalaustapahtuma 10.07.2019 useassa toimipisteessä.

Järjestetään Taideviikot, jotka huipentuvat Kuusamon Taiteiden yön tapahtumiin elokuussa 2019.

Taideviikkojen aikan järjestetään työpajoja ja näyttelyitä Kuusamo-opiston tiloissa yhteistyössä opiston kanssa.

 

 

5.3 Tiedottaminen

 

Ulkoinen tiedottaminen:

Toiminnasta tiedotetaan säännöllisesti yhdistyksen www-sivuilla: www.taiteilijaseurakoillinen.fi,

Koillissanomissa ja Kuusamon kaupungin verkkosivuilla sekä matkailu- ja taidealan julkaisuissa.

 

Sisäinen tiedottaminen:

Jäsenistöä informoidaan yhteisissä tiedotus- ja koulutustilaisuuksissa.

Muu tiedottaminen tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostin, tekstiviestien ja WhatsApp:n välityksellä. Tärkeimmät asiat tiedotetaan henkilökohtaisilla jäsenkirjeillä.

 

 

5.4. Eri taiteenalojen yhteistoiminta

Osallistutaan aktiivisesti Kuusamon Taidetuki ry:n ja muiden mahdollisten taidejärjestöjen toimintaan.

 

Osallistutaan yhteistyökumppanina Kuusamon Taidetuen hallinnoimaan ”Hyvinvointia hoitolaitoksiin”- hankkeeseen vuosina 2019 - 2020. Hankkeelle on haettu Taiken tarkoitukseen suunnattua apurahaa teemalla ”Tarinoita vanhojen valokuvien takaa”.

 

Osallistutaan Oulu-2026 Euroopan kulttuurikaupunki ohjelman suunnitteluun.

 

Osallistutaan Muistipirtin taidekahvilatapahtumiin.

 

 

5.5. Toimiminen taiteenalojen etujärjestönä

Suunnataan toimintaa ja tiedottamista siten, että se tukee entisestään Kuusamo-opistoa alueen keskeisenä taiteenalojen tukikohtana.

Otetaan mahdollisuuksien mukaan kantaa muihin taiteenalojen kehitystä edistäviin hankkeisiin.