Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

 

  1. Yleistä

Taiteilijaseura Koillinen ry on perustettu 1974 . Yhdistyksen kotipaikka on Kuusamo. Taiteilijaseura Koillisen tarkoituksena on edistää suomalaista kuvataidetta ja taiteen harrastusta Koillismaalla, Kuusamon, Taivalkosken, Posion, Pudasjärven ja Sallan kuntien alueella.

 

  1. Hallinto

Taiteilijaseuran toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, neljä jäsentä ja kaksi varajäsentä.

 

 

  1. Jäsenyydet

Taiteilijaseura on Suomen kuvataidejärjestöjen Liiton ( SKjL ) ja Kuusamo-opiston kannatusyhdistyksen jäsen.

 

 

  1. Talous

Taiteilijaseura hoitaa jäsenistön yhteydenpitoa ja etuja perimällä vuosittaisen jäsenmaksun ja kotisivujen ylläpitomaksun.

Näyttelytoiminta rahoitetaan apurahoilla ja osanottomaksuilla.

Vuoden 2018 vuosinäyttelyn mahdollinen näyttelymaksu määräytyy myöhemmin.

 

 

  1. Varsinainen toiminta

 

5.1 Näyttelytoiminta

 

Taiteilijaseuran yhteisnäyttelyt

Vuosinäyttely järjestetään Kaamosgalleriassa kesäkuussa 2018.

Aluenäyttelytoimintaa valmistellaan tuleville vuosille.

 

Osallistutaan Kuusamo 150 vuotta tapahtumiin sekä Taiteiden yöhön 16.8.2018.

 

Yksityis- ja muut näyttelyt

Taiteilijat järjestävät yksityisnäyttelyitä ja osallistuvat valtakunnallisiin näyttelyihin mahdollisuuksien mukaan.

 

 

5.2. Koulutustapahtumat

Järjestetään Kuusamo 150 juhlavuoden ja Euroopan Kulttuuriperinteen teemavuoden 2018 merkeissä lasten ja nuorten taidekasvatuspäivät ja -työpajat teemalla ”Perinteiset materiaalit ja käden taidot nykytaiteen ilmaisuvälineinä”. Tapahtumaan vuokrataan keskustasta tilat koulutusta ja osanottajien ja taiteilijoiden yhteisiä näyttelyitä varten.

 

 

5.3 Tiedottaminen

 

Ulkoinen tiedottaminen:

Toiminnasta tiedotetaan säännöllisesti yhdistyksen www-sivuilla: www.taiteilijaseurakoillinen.fi,

Koillissanomissa ja Kuusamon kaupungin verkkosivuilla sekä matkailu- ja taidealan julkaisuissa.

 

Sisäinen tiedottaminen:

Jäsenistöä informoidaan yhteisissä tiedotus- ja koulutustilaisuuksissa.

Muu tiedottaminen tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostin, tekstiviestien ja WhatsApp:n välityksellä. Tärkeimmät asiat tiedotetaan henkilökohtaisilla jäsenkirjeillä.

 

 

5.4. Eri taiteenalojen yhteistoiminta

Osallistutaan aktiivisesti Kuusamon Taidetuki ry:n ja muiden mahdollisten taidejärjestöjen toimintaan.

 

 

5.5. Toimiminen taiteenalojen etujärjestönä

Suunnataan toimintaa ja tiedottamista siten, että se tukee entisestään Kuusamo-opistoa alueen keskeisenä taiteenalojen tukikohtana.

Otetaan mahdollisuuksien mukaan kantaa muihin taiteenalojen kehitystä edistäviin hankkeisiin.