Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

 

 1.Yleistä

Taiteilijaseura Koillinen ry on perustettu 1974 . Yhdistyksen kotipaikka on Kuusamo. Taiteilijaseura Koillisen tarkoituksena on edistää suomalaista kuvataidetta ja taiteen harrastusta Koillismaalla, Kuusamon, Taivalkosken, Posion, Pudasjärven ja Sallan kuntien alueella.

 

  1. Hallinto

Taiteilijaseuran toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, neljä jäsentä ja kaksi varajäsentä.

 

 

  1. Jäsenyydet

Taiteilijaseura on Suomen kuvataidejärjestöjen Liiton ( SKjL ) , Kuusamo-opiston kannatusyhdistyksen ja Kumppanuustalo Nuotta ry:n jäsen.

 

 

  1. Talous

Taiteilijaseura hoitaa jäsenistön yhteydenpitoa ja etuja perimällä vuosittaisen jäsenmaksun ja kotisivujen ylläpitomaksun.

Näyttelytoiminta rahoitetaan apurahoilla ja osanottomaksuilla.

Vuoden 2021 vuosinäyttelyn mahdollinen näyttelymaksu määräytyy myöhemmin.

 

 

  1. Varsinainen toiminta

 

5.1 Näyttelytoiminta

 

Taiteilijaseuran yhteisnäyttelyt

Vuosinäyttely järjestetään Kaamosgalleriassa marraskuussa 2021.

Kuusamon Taiteiden yöhön järjestetään Pop Up-näyttely.

 

Ravintola Talonpöydän näyttelyt

Ravintola Talonpöydässä jäsenet järjestävät vaihtuvia yksityisnäyttelyitä vuorotellen varauslistan mukaisesti. 

 

Yksityis- ja muut näyttelyt

Taiteilijat järjestävät yksityisnäyttelyitä ja osallistuvat valtakunnallisiin näyttelyihin mahdollisuuksien mukaan.

 

 

 

    1. Koulutustapahtumat

Järjestetään Suuri maalaustapahtuma 10.07.2021 useassa toimipisteessä.

 

Järjestetään Pop Up-työpajat osana Taiteiden yö-tapahtumaa.

 

Jatketaan kansainvälistä yhteistoimintaa Kuusamo-opiston kanssa koronatilanteen sallimissa rajoissa.

 

Purkutaideprojekti

 

Kuusamolaiset nuoret saavat uudet tilat Kumppanuustalolta syyskuussa 2021. Samalla vuosikymmenet palvellut nuortentalo Winssi jää tyhjäksi ja odottamaan purkamista kesällä 2022. Osallistavana ja yhteisöllisenä tempauksena talo osoitetaan lasten ja nuorten purkutaidekohteeksi siten, että ammattitaiteilija kuratoi ja koordinoi tekemistä. Projekti aloitetaan syyskuussa 2021 ja talo on avoinna yleisölle toukokuuhun 2022.

 

Hanketta koordinoi Linda Sainioyhteistyössä päiväkotien, koulujen, oppilaitosten ja nuorisotoimen yhteyshenkilöiden sekä Taiteilijaseura Koillisen kanssa. Taiteilijaseuran osalta tämä tarkoittaisi osallistumista taiteellisen työskentelyn ohjaustoimiin ja jäsenten ammattitaidon ja osaamisen jakamista.

 

Hankkeessa hyödynnetään soveltavan kuvataiteen yhteisöllisiä ja taidelähtöisiä menetelmiä. Lapset ja nuoret, määrittävät taiteen toiminta- ja ilmaisukeinot. Taidelähtöisistä menetelmistä hyödynnetään esimerkiksi maalaamista, graffititöitä, valotaidetta, äänitaidetta, installaatioita, veistoksia sekä luontokuvausta.

 

Hankkeeseen on haettu rahoitusta Opetus-ja kulttuuriministeriöltä ja tämä rahoitus kattaa kaikki materiaalikustannukset. Rahoitus selviää kevään aikana.

 

 

 

5.3 Tiedottaminen

 

Ulkoinen tiedottaminen:

Toiminnasta tiedotetaan säännöllisesti yhdistyksen www-sivuilla: www.taiteilijaseurakoillinen.fi,

Koillissanomissa ja Kuusamon kaupungin verkkosivuilla sekä matkailu- ja taidealan julkaisuissa.

 

Sisäinen tiedottaminen:

Jäsenistöä informoidaan yhteisissä tiedotus- ja koulutustilaisuuksissa.

Muu tiedottaminen tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostin, tekstiviestien ja WhatsApp:n välityksellä. Tärkeimmät asiat tiedotetaan henkilökohtaisilla jäsenkirjeillä.

 

 

5.4. Eri taiteenalojen yhteistoiminta

 

Osallistutaan TAIDA! – Luovat menetelmät maahanmuuttajien ja nuorten elämänpolulla”-hankkeen toteutukseen.

 

Osallistutaan aktiivisesti Kuusamon Taidetuki ry:n ja muiden mahdollisten taidejärjestöjen toimintaan.

 

 

 

5.5. Toimiminen taiteenalojen etujärjestönä

 

Edistetään taiteilijoiden yhteisten työtilojen löytymistä Kuusamosta.

 

Suunnataan toimintaa ja tiedottamista siten, että se tukee entisestään Kuusamo-opistoa alueen keskeisenä taiteenalojen tukikohtana.

 

Otetaan mahdollisuuksien mukaan kantaa muihin taiteenalojen kehitystä edistäviin hankkeisiin.