Näyttelyn jyryttäjä, taiteen maisteri, kuvataiteiteilja Linda Sainio